edbergholmqvist.se © 2009

 

 

 

 

Utnyttja ROT-avdraget.

 

Fakturamodellen

Fakturamodellen har införts den 1 juli 2009 och gäller för husarbeten som utförs och betalas från och med detta datum. Skattereduktion för husarbeten medges med högst 50 000 kr per person och år.

Du som köper husarbeten från och med den 1 juli 2009

Om du köper husarbeten den 1 juli eller senare ska du bara betala halva arbetskostnaden inklusive moms. Den resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura. I och med Skatteverkets utbetalning tillgodoförs du som köpare en preliminär skattereduktion som motsvarar halva arbetskostnaden. Skatteverket meddelar dig att beslut om utbetalning till företagaren har gjorts samt hur stort belopp som har betalats ut.

Skattereduktionens storlek

Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden (inkl. moms), men högst 50 000 kronor per år. Den sammanlagda arbetskostnaden under året måste uppgå till minst 1 000 kronor (inkl. moms) för att du ska kunna få skattereduktion.

Du kan alltså få tillbaka 50 % av arbetskostnaden för hushållsarbetet, men högst 50 000 kronor per år. Det innebär att du inte kan få skattereduktion för arbetskostnader som överstiger 100 000 kronor per person och år.

För att få skattereduktion för husarbete måste du ha fyllt 18 år vid årets utgång samt ha en så hög inkomst att skatten blir minst lika hög som skattereduktionen för husarbetet när andra skattereduktioner dragits från din inkomst. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda.

Om du bara har betalat halva arbetskostnaden men inte har någon slutlig skatt att räkna av skattereduktionen mot kommer du att få kvarskatt. Kvarskatten motsvarar då den del av den preliminära skattereduktionen som inte kan räknas av. Om du betalar 30 000 kronor i preliminär skatt ett år, kan du alltså inte få mer än 30 000 kronor i skatteminskning. Om du har kommit upp till den maximala skattereduktionen på 50 000 kr ska du betala hela arbetskostnaden. 

ROT-Kalkyl

Räkna ut DIN skattereduktion

 

-KLICKA HÄR-

för att komma till skattereduktion.se